Ozeki Sparkling Yuzu Citrus Sake

Ozeki Sparkling Yuzu Citrus Sake